«Gud virker så passiv. Han svarer ikke når jeg ber.»
– Høres det kjent ut?

Med Bibelen som kilde, har jeg laget en liste over 10 angrep fra Den Onde som KAN påvirke vårt bønneliv.
Alle disse 10 punktene ligger i menneskets natur, men med Guds nåde ER og KAN vi bli fri – hver gang vi angripes.
Husk at hindringer løses best NÅR man først identifiserer dem, og for Gud er alt mulig.

( 1 ) SYND –> Innrøm dine synder og aksepter at du er frelst FULLSTENDIG av nåde via Jesu Kristi blod.
( 2 ) FRYKT –>
Stol på Guds ord og at Han har kontroll selv om du ikke har det, både i dette livet og for evigheten.
( 3 ) SKYLDFØLELSE –>
Gud tilgir et ærlig angrende hjerte, Gud minnes ikke lenger din synd, så det skal ikke du heller.
( 4 ) INFERIØR –>
Vit at du er skapt i Guds bilde, du kan som hans elskede barn be med selvtillit etter hans løfter.
( 5 ) MOTIV –>
Ikke la din bønn til Gud kun bli en Take-Away-bestilling på McDonald’s med kun JEG vil & JEG må.
( 6 ) BITTERHET –> Et bittert hjerte er som rust på ditt bønneliv og gir mye uro i et hjerte som Jesus allerede har satt fri.
( 7 ) TILGIVENHET –> …Kommer…
( 8 ) FORHOLD –> …Kommer…
( 9 ) IDOLISERING –> …Kommer…
( 10 ) GJERRIGHET –> …Kommer…( 1 ) SYND

Synd er et resultat av menneskets høyforæderi i begynnelsen mot Guds uendelige kjærlighet, fullkomne godhet og gave av fri vilje. Les mer i 1.Mos 2:17. Så, når Guds elskede favoritt-skapning (menneske) valgte synd – hadde Gud et dilemma. Synd = seperasjon fra en fullkommen god Gud. Gud MÅ tilintegjøre synd, men hva da med Hans elskede skapning; mennesket (Hans eget bilde) ..? Gud ER kjærlighet, og kjærlighet kan kun eksistere i nettopp den type verden vi lever i nå i dag, med fri vilje – så det å tilintetgjøre hele verden og Hans elskede skaperverk, var ikke et alternativ. Men hva kan en fullkommen god Gud gjøre når det Han hater mest (synd) er i det han elsker mest (menneske) ..?

Vår verdens mest dokumenterte og historiske person; Jesus Kristus, var Gud på oppdrag, for å betale vår synd og oppfylle de 300 profetiene om Menneskesønnen (Jesus), som flere ulike forfattere inspirert av Gud, begynte å skrive ned hele 1300 år i forveien (Det Gamle Testamentet). Alle 300 profetier var ferdig nedskrevet ca. 450 år før Jesu tid. Jesus var fullkommen og oppfylte dem alle, til vitne om at Guds Ord er sannheten. I følge CBN, har matematikere kalkulert at oddsen for at 1 person kan oppfylle bare 8 av disse profetiene, er intet mindre enn;
1 til 100 000 000 000 000 000.

Gud kan ikke lyve, Han MÅ holde sitt ord. (Rom 6:23) – «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus.» Akkurat som f.eks. en Far lovlig kan overta gjelden til sitt barn i nød, nedbetale den og få barnets gjeld fullstendig slettet – har Gud gjort for deg. Synd er det motsatte av kjærlighet og godhet (det motsatte av Gud). Mennesket synder i tanker, ord og handlinger daglig pga. forbannelsen vi valgte ved syndefallet. Resultatet ble en «gjeld» vi mennesker aldri kan betale på egnhånd, uten å bli renset av Guds eget blod – Jesus Kristus, fordi Guds standard for godhet er total fulkommenhet.

hva må man gjøre mht. synd og bønn? Vel, synden er allerede betalt (husk at evige Gud ikke er begrenset til tid, rom eller menneskelige dimensjoner). Gud ser alltid til hjertet, og Han ønsker så høyt at vi tar arveretten vår til evig liv i fellesskap med Han – ved å akseptere Jesu Kristi frelse. Både i GT (f.eks. Jesaja) og NT (f.eks. Hebreerne) har vi Guds Ord på at om vi angrer, ber om tilgivelse og vender oss vekk fra synd – så er Han nådig, rik på tilgivelse, og husker ikke på våre synder lenger. (Les mer i 2 Krøn 7:14 og i 1 Joh 1:9).


( 2 ) FRYKT

Frykt har sin rot i følelsen av å ikke være i kontroll. «Frykt ikke» er skrevet flere ganger i nesten alle Bibelens bøker. Ganske tydelig hva Gud prøver å fortelle oss? Lar man frykten ta overhånd, går dette utover vår tillit til Gud – noe som svekker vår tro.

Frykt er som oftest bare en illusjon som trigger en redsel for noe som KAN skje. Det er stor forskjell på å ha en fryktfølelse som tar kontroll over hverdagen og ditt bønneliv – og den følelsen av å «være på vakt / forberedt / ansvarlig» i situasjoner du står ovenfor.

Så hvordan unngår man at frykt tar fullstendig overhånd? Først og fremst, vær klar over at frykt er et av Satans beste våpen på Guds bilde (mennesker), så senk aldri troens skjold, hold guarden din oppe, forvent disse angrepene – fordi de vil komme, i massevis. Disse angrepene kan ramme oss virkelig sterkt, MEN vi har en sterkere rustning tilgjengelig i Kristus Jesus, en rustning som vil kunne takle alt av angrep den onde kaster på oss mens vi befinner oss en kort tid i denne verden. (Les mer om Guds rustning i Efeserne 6).

Hovedmålet til den onde er å angripe dine tanker, da får han kontroll over resten av kroppen. Vår 1.5 kg hjerne er langt fra å være avansert nok til å forstå vår Gud Skaper, men den er ekstremt avansert sammenlignet med resten av skaperverket. Fordi vi er skapt i Guds bilde, til å ha rådighet over jorden. Se rundt deg? En ørn flyr høyt på himmelen, men over den igjen ser du et menneskeskapt fly. Eller hva med en hest? Sterk, utholdende, rask og fantastisk til å dekke lange avstander. Men hva kjører forbi den? En menneskeskapt bil.

Satan vet hvor hvor mye kraft dine tanker har, og hvilket potensial mennesket besitter. Den onde vet at hode og sinn er menneskets våpen – derfor angriper han deg her, for å bruke ditt eget våpen, mot deg selv. (Rom 12:2) – «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne

All ondskap (frykt inkludert) stammer fra Satans angrep ved syndefallet. «Sa Gud virkelig..?» (1.Mos 3:1). Ser du hvorfor? -For å få deg til å tvileGuds ord og din identitet! Da Facebook først kom ut og jeg opprettet en konto, hadde jeg 3 valg når feltet med «kjønn» skulle velges. Mann, Dame eller Anonym. I 2019 når jeg skriver dette, kan man velge 71 kjønn!? Så les i din Bibel og bli grunnfestet i Guds Ord og ALT hva Han sier om deg. Jeg skal dele 2 eksempler med deg her; (Jer 29:11) – «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» & (Sal 34:18) – «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.»


( 3 ) SKYLDFØLELSE

For all del, det er svært viktig å komme til Gud med et åpent og ærlig hjerte i bønn om tilgivelse, med anger, og fast bestemt på å vende oss vekk fra vår synd. (Jes 43:25) – «Jeg (Gud), jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.« Så når dette er sagt og gjort – ha da tillit til at den evige, tidløse, allmektig Gud allerede har gitt Guds folk, de som tror, tilgivelse via Jesu Kristi blod. Gud minnes dem ikke lenger, så det skal ikke du heller.

Hvis du holder fast på skyldfølelsen etter at du har omvendt deg, angret og bedd til Gud om tilgivelse med et åpent og ærlig hjerte – og Han sier gjentatte ganger i sitt ord (Bibelen) at du da er tilgitt… Hvis du ikke bestemmer deg for at du skal velge å tro og akseptere Guds ords fullt ut på dette, så viser du istedenfor mistro til Han. Forresten, ikke bland «mistro» og perioder med «tvil«, dette er noe helt annet, og normal menneskeoppførsel. Dette ser du t.o.m. massevis av blant menn og kvinner i Bibelen. Hva som vil være en hindring for dine bønner og kristenliv, er når du ikke er grunnfestet i troen på Guds ord og hans løfter. Hvordan kan man be uten tro? Da blir dine bønner bare ønsketenking istedenfor. Bibelen sier gang på gang hvor viktig det er å ha tro. Leser man f.eks. de 4 evangeliene, vil man raskt legge merke til hvor ofte Jesus sa til folk han snakket med; «Din tro har frelst deg.«

Tro er et valg, du bestemmer deg for å ha tillit, selv i perioder med tvil. Du velger å tro hver eneste dag, til og med en hardcore ateist gjør det. For å understreke min påstand, la meg ta et enkelt eksempel. Du går ombord bussen/toget/flyet – har du noen gang gått til opp bussjåføren/togføreren/flykaptein og sagt ting som; «Få lukte på pusten din, har du drukket alkohol? Vis meg sertfikatet ditt!» , eller forlanget inspeksjon av kjøretøyet, og testing av setet ditt før du går inn setter deg ned? Du går rett inn og deiser ned i setet i full tro om at det er i orden, at kjøretøyet er i strålende tilstand for reisen, og at han/hun som kjører er godt kvalifisert for jobben. Dette er tro.

Så ha tro og stol på Guds ord, hans kjærlighet og tilgivelse – disse er som en rød tråd gjennom alle Bibelens bøker. Gud har skapt deg for en hensikt, så ikke bli igjen i fortiden. Gud ønsker å ha deg tilstede i din nåtid og fremtid, her på jorden, for det du er skapt til å oppfylle for Han, og for det kjærlige fellesskapet en Far ønsker å ha med sitt barn.


( 4 ) INFERIØR

All synd i denne verden har sine røtter i at mennesket ikke vet hvem de er, og hele livet på jorden blir for mange et eneste langt distraherende søk etter nettopp dette. Og derfor, når man leser om syndefallet, skjønner man hvorfor Satan gikk til angrep på Guds ord og vår identitet; «Sa Gud virkelig..?» , og «Dere kan bli som Gud..!» (1 Mos 3:1-6).

Svært mange mennesker vet ikke hvem de er, og hva de er skapt for. (Ef 2:10) – «Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»  & (Joh 1:12) – «Og alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Så dette er 2 av flere eksempler fra Bibelen der Gud prøver å fortelle oss at vi er hans barn, skapt for å gjøre gode gjerninger i Han som har skapt oss.

Så hvis vi er GUDS barn, og skapt for en hensikt – da har vi absolutt ingen grunn til å føle oss mindreverdige og ikke gode nok! Som Guds elskede barn, er vi ikke stakkerslige tiggere. Vi kan med selvtillit be basert på Guds ord, vitnesbyrdet til Jesus Kristus, og veiledningen fra Den Hellige Ånd.


( 5 ) MOTIV

Feil motiv er utvilsomt en skikkelig stor hindring for bønnesvar. Altfor mange kommer til Gud i bønn som om Han var en slags Take-Away-bestillingMcDonald’s. «JEG ønsker ditt og datt, JEG vil her og der, JEG hit og dit». Bønn blir til en selvsentrisk monolog, når det faktisk er ment for å være en dialog med Gud via stillhet, meditasjon på Guds ord, og veiledning fra Den Hellige Ånd. Og hvor mange ber ofte, (eller sjeldent) – men da kun mest for seg selv, og sine egne interesser? (Jak 4:3) – «Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.«

Gud er ikke en Genie (magisk lampeånd fra filmen; Aladdin) med en jobb i å oppfylle alle dine egne ønsker. Enkelte bibelvers kan tas ut av kontekst, noe dessverre et par TV-pastorer gjør i sine motivasjonstaler som KUN lover fremgang, velsignelser og lykkelig resten av livet (ignorante på konsekvensene etter syndefallet, og Jesu advarsler om at kristne vil bli hardt forfulgt). Altså bare velstand i Jesu navn, og disse sier også vanligvis ting som er i duren av; «Bidra her med 5000,- kroner til Guds rike, velsigner Han deg med 50 000,- kroner tilbake»… Ikke døm og avskriv Gud når du ser slikt, dette er ikke bibelsk. Ja, Gud ønsker absolutt slike velsignelser for deg i denne verden, men ting som; kjærlighet, fred, visdom, styrke, åndelig vekst etc., er velsignelser for evigheten som er langt mer viktige for Gud at du skal ha, og søke etter. (Matt 6, 31-33) – «Deres Far i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere alt det andre i tillegg.«

Bibelen er full av slike vers. Så be etter de rette prinsippene, etter Guds ord, etter hans vilje. Ta f.eks. bønnen Jesus lærte sine disipler; «Fader Vår». Hva er i fokus i begynnelsen og slutten av denne bønnen? » La navnet DITT holdes hellig, la riket DITT komme, la viljen DIN skje på jorden som i himmelen.» Husk også på at Jesus lærte oss å be «Gi oss i dag vårt DAGLIGE brød»… Ikke ukentlige, månedtlige eller årlige -brød. Ta 1 dag av gangen, legg den i Herrens hånd og stol på Ham. (Matt 6:34) – «Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»

(Joh 4:24) – «Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» (så glem de verdenskjente maleriene av en skjeggete gammel mann som er Gud). Gud er ånd, og Han kjenner ditt hjerte bedre en Bill Gates kjenner en Microsoft PC. Så be ærlig til Gud i ånden med et åpent hjerte – etter Guds eget ord, løfter og vilje.


( 6 ) BITTERHET

Dessverre er det altfor mange av oss som bærerbitterhet, både unødvendig og lenge. Bibelen adresserer også dette flere ganger. Et godt eksempel er (Ef. 4:31-32) – «Slutt med all bitterhet, sinne og raserianfall. Dere skal ikke forulempe og såre hverandre med harde ord. Vær ikke ondskapsfulle. Pass på at dere er gode og kjærlige mot hverandre. Tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere på grunn av det Kristus har gjort for oss.»

Gud vil ikke at du skal bære på bitterhet i hjertet – og Han har 2 gode grunner til det.
For det første faller bitterhet under samme kategori som ondskap (det motsatte av Gud). Søker du kjærlighetens Gud med et ærlig og åpent hjerte, ivrig etter et nært forhold til Han – da er all ondskap, inkludert bitterhet – noe man aktivt ønsker å ta avstand fra.

For det andrevet Gud at bitterhet er som rust på ditt liv, både om det er rettet mot f.eks. et menneske eller situasjon. Uansett hvor vanskelig og urettferdig det enn måtte være – du gjør deg selv en ENORM tjeneste ved å ikke holde på bitterheten i ditt hjerte. Bitterhet tærer nemlig på din glede og ditt fokus, som alt i alt kan bidra til et mindre lykkelig liv og veldig mye uro i hjertet. Du kan ha verdens beste grunner til å være bitter, jobb med å kvitte deg med det – be aktivt til Gud om hjelpe deg til å gi slipp på det. (Heb 12:15) – «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.»


( 7 ) TILGIVENHET

Først og fremst, tilgivelse betyr IKKE at den aktuelle handlingen som ble gjort er en OK ting å gjøre. Tilgivelse er heller ikke en svak ting, tvert i mot – tilgivelse er noe av det sterkeste et menneske kan gjøre. Det å tilgi enkelte ting kan være såpass vanskelig at all din styrke – og mer, kreves for å klare det.
(Matt 6:14) – «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere.» Dette er langt fra å være den eneste stedet i Bibelen som forteller om Guds nåde, tilgivelse og ubeskrivelige kjærlighet for oss mennesker.

( 8 ) FORHOLD

( 9 ) IDOLISERING

( 10 ) GJERRIGHET


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 37407109_10155433027260988_6751267175710851072_n-4.jpg
Daniel Førlandsås
SkrivEnMelding@gmail.com