Det er MANGE ting folk tror er fra Bibelen og en del av den kristne tro, som er fullstendig FEIL..!


Her har jeg laget en liste over “10 ting som IKKE står i Bibelen”


1. “Djevelen heter ‘Satan’, er rød, har horn, hale, og gaffel”

“Djevelen” er ikke et navn. Dette er en tittel og beskrivelse på dette onde åndelige vesenet , akkurat som han kalles; Verdens Fyrste, Morderen, Fristeren, Løgneren, Den Onde…


Heller er ikke “Satan” et navn, dette er enda en beskrivende tittel som er brukt omtrent 50 ganger i Bibelen. Skrevet som “The Satan” på hebraisk, som forøvrig betyr “Motpart” på norsk @ Anti-Alt-Godt.


Og nei, “Djevelen” er ikke rød, har horn, hale og den velkjente gaffelen – dette er fra fantasien til kunstnere, IKKE fra Bibelen.


2. Ødeleggelsen av jødenes tempel i år 70

Jesus forteller at jødenes tempel skal bli ødelagt og det skal ikke bli stein tilbake på stein, dokumentert i b.la.
(Matt 24:2) og (Mark 13:2). Og ca. 40 år etter denne profetien fra Jesus, skjedde nettopp dette; jødenes tempel ble jevnet med jorden i år 70.


Denne historiske hendelsen var en ekstremt stor katastrofe som påvirker folk den dag idag. Ikke bare ble selve tempelbygningen katastrofalt jevnet med jorden – enorme grusomheter skjedde året før og i ettertid av denne hendelsen. Men selve oppfyllelsen, at tempelet ble ødelagt slik Jesus profeterte, er altså IKKE nevnt i Bibelen – ikke engang i Lukasevangeliet (Bibelens lengste og mest detaljerte evangelium i kronologisk rekkefølge) , heller ikke i oppfølgeren; Apostlenes Gjerninger – begge skrevet av Lukas. Hans korrekte og nøyaktige detaljer for geografi, sykdommer, historie etc., imponerer selv de mest skeptiske forskerne og arkeologene. Lukas dokumenterer nøye viktige hendelser, og ett av mange eksempler er døden til martyren, Stefanus – men hvorfor ingenting om døden til f.eks. de 3 aller mest viktige apostlene; Paulus, Peter og Jakob? Og igjen, hvorfor ikke oppfyllelsen av Jesu Kristi profeti som skjedde i år 70 – “Ødeleggelsen av jødenes tempel? “


... Fordi disse 2 bøkene var ferdig nedskrevet i god tid FØR alt dette skjedde.
– Forøvrig ett av mange gode argumenter på at Bibelen er skrevet svært tett på tiden da Jesus Kristus vandret jorden i ca. år 30.


3. Folde hender når man ber

Folde hender er en fin måte å uttrykke respekt, håp og takknemlighet på – i tillegg er det mange gode grunner til å be slik ettersom man holder sine hender i kontroll, samlet og fokusert.


I den gamle jødiske skriftsamlingen; Talmud, ser vi b.la. at jøder ba på denne måten. Når det er sagt, er ingenting skrevet i Bibelen om at Jesus, hans disipler, eller etterfølgere ba på denne måten – eller ble oppfordret til å gjøre en slik håndgest ved bønn.


4. “Penger er roten til alt ondt”

Nok en ting mange tror er skrevet i Bibelen er; “Penger er roten til alt ondt” – og dermed males et bilde om at skal man være kristen, må man nesten være fattig, avsky penger og gi alt til kirken. En knapp man dessverre ser flere vranglærende “TV-pastorer” trykke på.


Penger er ikke roten til alt ondt, dette står heller IKKE i Bibelen! Det står at; “KJÆRLIGHETEN TIL penger er roten til alt ondt” (1 Tim 6:10).


Penger kan gjøre utrolig mye godt i verden og være til store velsignelser – drive misjonering, stifte barnehjem, bygge sykehus, hjelpe folk i nød, forsørge deg selv og familien etc. Penger er ikke selve problemet, det er kjærligheten til og for penger som er et problem. Det er dette Jesus formidler i (Matt 6:24) og (Luk 16:13) når Han snakker om at vi ikke må gjøre Mammon (jordiske rikdommer) til herren i vårt liv.


5. Ordet; “Dinosaur”

Det finnes enkelte ord vi har i dag, som ikke finnes i Bibelen – det betyr derimot ikke at et annet navn eller konseptet er nevnt for ditt og datt. Heller kan INGEN bøker hverken dekke eller handle om absolutt alt i denne verden – noe man egentlig også kan lese i slutten av Johannesevagengeliet; ” Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. ” (Joh 20:25).


Når det gjelder ordet “Dinosaur”, betyr dette ordet på engelsk; “terrible lizzard”. Dette ordet ble oppfunnet av Sir Richard Owen. Men ettersom dette var i 1842, altså ikke mer enn ca. 175 år siden, så finnes selvsagt heller ikke dette ordet i en Bibel som er et par tusen år gammel.


6. Engler har vinger

At engler har vinger er noe svært mange folk tror, men dette er ikke fra Bibelen. I følge de bibelske skrifter ble faktisk engler ved flere tilfeller først tatt for å være mennesker.


Engler må ikke forveksles med f.eks. “kjeruber” eller “serafene” , dette er en annen høyere kategori av åndevesner/engler – og disse har derimot vinger, i følge Bibelen. Mer kan leses i f.eks. (Jes 6:2) og (2.Mos 25:10).


7. David drepte Goliat med en slynge og stein

Denne hendelsen er godt eksempel på en bibelhistorie som har blitt forvrengt – at David drepte Goliat med en slynge og stein.


David brukte slyngen og steinen til å legge Goliat i bakken med et hardt treff i pannen, deretter løp David bort og drepte Goliat – med Goliat sitt eget sverd. Slyngen og steinen var altså et hjelpemiddel til å drepe fienden med fiendens eget sverd. Er Gud mektig nok til å styre Davids slynge og stein til å drepe Goliat momentant? -JA! Dette er derimot ikke poenget her, men hvordan forfatteren har dokumentert denne hendelsen. Husk at Bibelen kun har hatt systemet med vers og kapitler i 500 år, dermed dukker kontekstproblemet opp – som opprinnelig ikke var der.


… Les historien nøye igjen i (1 Sam 17:49-51)
“Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. SLIK VANT David over filisteren med slynge og stein.


Han felte filisteren og slo ham i hjel, enda han IKKE hadde noe SVERD i hånden. David SPRANG bort til filisteren, TOK sverdet HANS og dro det ut av sliren OG DREPTE HAM. Så hogg han hodet av ham.”


8. De 3 visemenn

Matteusevangeliet dokumenterer at visemenn fra Østen kom til Betlehem for å tilbe Jesus. Men også denne bibelhistorien er utsatt for flere påstander, ting som folk tror er skrevet i Bibelen, som faktisk er tilføyd av myter, legender og kunstverk flere hundre år i etterkant – og ikke fra Bibelen. Enkelte av disse er direkte feil.


Bibelen sier ingenting om at det var “3” visemenn, men “noen”. Bibelen sier derimot at skrin med gull, røkelse og myrra ble gitt som gave. Men hvor mange visemenn var det? Og hvor mange skrin med disse 3 gavene var det?


Deres yrke som visemenn (“Magi”) var et høytstående yrke hvor dem jobbet ofte tett med konger og folk med store titler. Så at det kun var dem alene som reiste ut på langtur, er lite sannsynlig. Heller var det nok et større reisefølge med tjenere, mat & drikke, telt, livvakter og gaver etc. Så det bildet man har av julehistorien med kun 3 visemenn, som rir gjennom natten på kameler – er nok ganske så på villspor. Og med tanke på deres opphavsland + deres høystående yrke, ridde dem nok mest sannsynligvis på langt mer komfortable araberhester fremfor kameler som heller ble brukt til transportering av goods eller av folk med lavere stilling/dårligere råd.


1 ting til! Visemennen kom nok heller ikke samtidig som gjeterne for å se Jesus som nyfødt. I følge (Matt 2:11) står det “De gikk inn i HUSET…” Altså ingenting om hverken stall eller krybbe. Dermed var nok barnet (Jesus) flere dager, flere uker, flere måneder, muligens mellom 1-2 år gammel da visemennen kom på besøk. Legg merke til videre i vers 16, at Kong Herodes hadde befalt at alle barn som var 2 ÅR eller yngre skulle drepes i Betlehem og omegnen.


9. Ikke drikk noe alkohol – det er synd

Alkohol er nevnt en rekke ganger både i Det Gamle Testamentet så vel som Det Nye Testamentet. Både i retningen positivt og negativt. Så ikke tro Herr. & Fru. Kristen som sier at i følge Bibelen er ALL alkohol synd og må ikke drikkes.


Bibelen er derimot VELDIG tydelig på hva som kan oppsummeres slik:
“Ikke drikk deg full og mist kontrollen & Pass deg for sterke drikker, alt med måte.”
(Hos 4:11) , (Ef 5:18) , (Ordsp. 23:20-35) , (Gal 5:19-21) , (1 Tim 3:8) , (Tit 2:2)


De fleste av oss vil si seg enig med Guds ord og innrømme at alkoholisme samt drikke seg full og ut av kontroll resulterer ofte i svært mange negative konsekvenser. Ulykker, fysiske skader, psykiske skader, dårlige valg, sårende ord, helseproblemer, t.o.m så alvorlig som døden – listen er lang. Og det går ikke bare utover deg selv, men også uskyldig familie, barn, venner og fremmede.


Gud prøver og advare oss i skriftene at man må være på vakt når det gjelder alkohol, “Den Onde” i denne verden får fort en gylden mulighet til å gjøre sitt verk gjennom en av Guds favorittskapninger som har mistet kontrollen til alkohol. Skulle dette skje – må man da angre, be Gud om tilgivelse og stryke til å vende seg vekk fra dette og uten gjentakelse (ofte best da å bli helt avholds, i alle fall for en god periode).


Sliter man med alkoholisme, men prøver med et ærlig hjerte og snu denne livsstilen – og allikevel faller… Ikke tro at Gud dermed elsker deg mindre! (Rom 8:5). Guds kjærlighet er større enn hva vi kan fatte. (1 Sam 16:7) – “Jeg (GUD) ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.” Men hvis du IKKE VELGER å ta grep om alkoholen, og heller ikke prøver med et ÆRLIG hardtarbeidende hjerte å snu denne livsstilen – og bare tar Guds nåde og kjærlighet for GITT hver helg… (ikke bare med alkohol, men også alt annet du vet er synd) – elsker DU da egentlig Gud? Det er en forskjell på å falle i synd, og det å villig leve bevisst i synd. Begge er uansett en daglig kamp, for ALLE mennesker.


10. Kirke og sånt

Kirke og sånt… Det er faktisk en ganske god håndfull innenfor dette emnet som ikke er nevnt i Bibelen (Betyr ikke nødvendigvis at dette hverken er feil eller synd). – Hva det betyr derimot, er at man ikke skal ha fordommer mot Gud og Bibelen pga. noe kirken eller kristne gjør.


# Advent og Askeonsdag-perioden blir f.eks. hverken oppfordret til å holde eller nevnt i det hele tatt.

# At man MÅ ta på seg finstatsen (dress og kjole etc.) når man skal gå i kirken.

# “Prekestol” er heller ikke nevnt, faktisk var det vanligere på den tiden at læreren satt mens forsamlingen stod.

# At lederskapet i kirken skulle ha f.eks. prestekrager, kapper, kjortler og annen form for klær annerledes enn den vanlige kirkegjenger – er ikke fra Bibelen.

# All kristen musikk skal være rolig, spilt på harpe og orgel… I Salmene kan man lese om både trompeter, trommer, symbaler og ROPING. (Med andre ord; mange måter og lovsynge Gud på!)

Det står heller ingen steder i Bibelen at kirken skal være full av kors og sånt både innvendig og utvendig, faktisk står det ikke noe om at det skal være kirkebygninger i det hele tatt! Men når det er sagt, er derimot viktigheten av; Tid med GUD i Bønn og Lovsang, KRISTENT FELLESSKAP, Nestekjærlighet og Gjestfrihet sterkt i fokus.

Daniel Førlandsås
JaHalloDaniel@gmail.com

ABONNER her, så sender jeg et lite varsel 0-1 ganger i måneden hvis nye artikler er publisert!
| Gratis | Privat | Spamfritt | Raskt | Enkelt |

LES OGSÅ:

✝ “BIBELPROBLEMET” – I OVER 500 ÅR


KILDER:

Bibelen