” Gud virker så passiv. Han svarer ikke når jeg ber. “
– Høres det kjent ut?

Med Bibelen som kilde, har jeg laget en liste over 10 angrep fra Den Onde som KAN påvirke vårt bønneliv.
Alle disse 10 punktene ligger i menneskets natur, men med Guds nåde ER og KAN vi bli fri – hver gang vi angripes.
Gud kan svare ALLE folk, hvor som helst og når som helst – Han er Gud.

Men av og til kan bønner møte hindringer og da må vi også ta noen PERSONLIGE grep.
Og husk at hindringer løses best NÅR man først identifiserer dem, og for Gud er alt mulig.

( 1 ) SYND –> Innrøm dine synder og aksepter at du er frelst FULLSTENDIG av nåde via Jesu Kristi blod.
( 2 ) FRYKT –>
Stol på Guds ord og at HAN har kontroll selv om du ikke har det, både i dette livet og for evigheten.
( 3 ) SKYLDFØLELSE –>
Gud tilgir et ærlig angrende hjerte, Gud minnes ikke lenger din synd, så det skal ikke DU heller.
( 4 ) INFERIØR –>
Vit at du er skapt i Guds bilde, du kan som hans elskede barn be med selvtillit etter HANS løfter.
( 5 ) MOTIV –>
Ikke la din bønn til Gud kun bli en Take-Away-bestilling på McDonald’s med kun JEG vil & JEG må.
( 6 ) BITTERHET –> Et bittert hjerte er som RUST på ditt bønneliv og gir mye uro i et hjerte som Jesus allerede har satt fri.
( 7 ) TILGIVENHET –> Tilgivelse er befriende, men ofte vanskelig uten Gud, så be Han om hjelp til å gi slipp og gå videre.
( 8 ) FORHOLD –> Som følgere av Fredsfyrsten, må vi vise nestekjærlighet og villighet til å løse konflikter med folk.
( 9 ) IDOLISERING –> …Kommer…
( 10 ) GJERRIGHET –> …Kommer…


( 1 ) SYND

Synd er et resultat av menneskets høyforæderi i begynnelsen mot Guds uendelige kjærlighet, fullkomne godhet og gave av fri vilje. Les mer i 1.Mos 2:17. Så, når Guds elskede favorittskapning (menneske) valgte synd – hadde Gud et dilemma. Synd = seperasjon fra en fullkommen god Gud. Gud MÅ tilintegjøre ALL synd for å være fullkommen god, men hva da med Hans elskede skapning; mennesket (Hans eget bilde) ..? Gud ER kjærlighet, og kjærlighet kan kun eksistere i nettopp den type verden vi lever i nå i dag, med fri vilje – så det å tilintetgjøre hele verden og Hans elskede skaperverk, var ikke et alternativ.

Men hva kan en fullkommen god, rettferdig, nådig og kjærlig Gud gjøre når det Han hater mest (synd) er i det han elsker mest (menneske) ..?

Vår verdens mest dokumenterte og historiske person; Jesus Kristus, var Gud på oppdrag, for å betale vår synd og oppfylle de 300 profetiene om Menneskesønnen (Jesus), som flere ulike forfattere inspirert av Gud, begynte å skrive ned hele 1300 år i forveien (Det Gamle Testamentet). Alle 300 profetier var ferdig nedskrevet ca. 450 år før Jesu tid. Jesus var fullkommen og oppfylte dem alle, til vitne om at Guds Ord er sannheten. I følge CBN, har matematikere kalkulert at oddsen for at 1 person kan oppfylle bare 8 av disse profetiene, er intet mindre enn;
1 til 100 000 000 000 000 000.

Gud kan IKKE lyve, Han MÅ holde sitt ord. (Rom 6:23) – ” For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. “ Akkurat som f.eks. en Far lovlig kan overta gjelden til sitt barn i nød, nedbetale den og få barnets gjeld fullstendig slettet – har Gud gjort for deg. Synd er det motsatte av kjærlighet og godhet (det motsatte av Gud). Mennesket synder i tanker, ord og handlinger daglig pga. forbannelsen vi valgte ved syndefallet. Resultatet ble en ” gjeld ” vi mennesker aldri kan betale på egnhånd, uten å bli renset av Guds eget blod – Jesus Kristus, fordi kjærlige Guds standard for godhet, er total fulkommenhet. Og ettersom Gud også er fullkommen rettferdig som dommer, er det ikke rom for noe som helst synd i Himmelens Rike (I så fall hadde ikke Gud vært hverken fullkommen god eller fullkommen rettferdig). Heldigvis er Gud også fullkommen nådig – her kommer Jesus Kristus på banen.

Så hva må man gjøre mht. synd og bønn? Vel, synden er allerede BETALT (husk at evige Gud ikke er begrenset til tid, rom eller menneskelige dimensjoner). Gud ser alltid til hjertet, og Han ønsker så høyt at vi tar arveretten vår til evig liv i fellesskap med Han – ved å akseptere Jesu Kristi frelse. Både i GT (f.eks. Jesaja) og NT (f.eks. Hebreerne) har vi Guds Ord på at om vi angrer, ber om tilgivelse og vender oss vekk fra synd – så er Han nådig, rik på tilgivelse, og HUSKER IKKE PÅ våre synder lenger. (Les mer i 2 Krøn 7:14 og i 1 Joh 1:9).


( 2 ) FRYKT

Frykt har sin rot i følelsen av å ikke være i kontroll. ” Frykt ikke ” er skrevet flere ganger i nesten alle Bibelens bøker. Ganske tydelig hva Gud prøver å fortelle oss? Lar man frykten ta overhånd, går dette utover vår tillit til Gud – noe som svekker vår tro. Frykt er som oftest bare en illusjon som trigger en redsel for noe som KAN skje.
(2 Tim 1:7) – ” For Gud gav oss ikke fryktens ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. ”

Det er stor forskjell på å ha en fryktfølelse som tar kontroll over hverdagen og ditt bønneliv – og den følelsen av å ” være på vakt / forberedt / ansvarlig ” i situasjoner du står ovenfor.

Så hvordan unngår man at frykt tar fullstendig overhånd? Først og fremst, vær klar over at frykt er et av Satans beste våpen på Guds bilde (mennesker), så senk aldri troens skjold, hold guarden din oppe, forvent disse angrepene – fordi de vil komme, i massevis. Disse angrepene kan ramme oss virkelig sterkt, MEN vi har en sterkere rustning tilgjengelig i Kristus Jesus, en rustning som vil kunne takle alt av angrep den onde kaster på oss mens vi befinner oss en kort tid i denne verden. (Les mer om Guds rustning i Efeserne 6).

Hovedmålet til den onde er å angripe dine tanker, da får han kontroll over resten av kroppen. Vår 1.5 kg hjerne med 171 milliarder hjerneceller er langt fra å være avansert nok til å forstå vår Gud Skaper, men den er ekstremt avansert sammenlignet med resten av skaperverket. Fordi vi er skapt i Guds bilde, til å ha rådighet over jorden. Se rundt deg? En ørn flyr høyt på himmelen, men over den igjen ser du et menneskeskapt fly. Eller hva med en hest? Sterk, utholdende, rask og fantastisk til å dekke lange avstander. Men hva kjører forbi den? En menneskeskapt bil.

Satan vet hvor hvor mye kraft dine tanker har, og hvilket potensial mennesket besitter. Den onde vet at hode og sinn er menneskets våpen – derfor angriper han deg her, for å bruke ditt eget våpen, mot deg selv. (Rom 12:2) – ” Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. “

All ondskap (frykt inkludert) stammer fra Satans angrep ved syndefallet. ” Sa Gud virkelig..? ” (1.Mos 3:1). Ser du hvorfor?

-For å få deg til å tvile på Guds ord og din identitet!

Et eksempel: Da Facebook først kom ut og jeg opprettet en konto, hadde jeg 3 valg når feltet med ” kjønn ” skulle velges. Mann, Dame eller Anonym. I 2019 når jeg skriver dette, kan man velge 71 kjønn!? Så les i din Bibel og bli grunnfestet i Guds Ord og ALT hva Han sier om deg. Jeg skal dele 2 eksempler med deg her; (Jer 29:11) – ” For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” & (Sal 34:18) – ” Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. ”


( 3 ) SKYLDFØLELSE

For all del, det er svært viktig å komme til Gud med et åpent og ærlig hjerte i bønn om tilgivelse, med anger, og fast bestemt på å vende oss vekk fra vår synd. (Jes 43:25) – ” Jeg (Gud), jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. “ Så når dette er sagt og gjort – ha da tillit til at den evige, tidløse, allmektig Gud allerede har gitt Guds folk, de som tror, tilgivelse via Jesu Kristi blod. Gud minnes dem ikke lenger, så det skal ikke du heller.

Hvis du holder fast på skyldfølelsen etter at du har omvendt deg, angret og bedd til Gud om tilgivelse med et åpent og ærlig hjerte – og Han sier gjentatte ganger i sitt ord (Bibelen) at du da er tilgitt… Hvis du ikke bestemmer deg for at du skal velge å tro og akseptere Guds ords fullt ut på dette, så viser du istedenfor mistro til Han. Forresten, ikke bland ” mistro ” og perioder med ” tvil “, dette er noe helt annet, og normal menneskeoppførsel. Dette ser du t.o.m. massevis av blant menn og kvinner i Bibelen. Hva som vil være en hindring for dine bønner og kristenliv, er når du ikke er grunnfestet i troen på Guds ord og hans løfter. Hvordan kan man be uten tro? Da blir dine bønner bare ønsketenking istedenfor. Bibelen sier gang på gang hvor viktig det er å ha tro. Leser man f.eks. de 4 evangeliene, vil man raskt legge merke til hvor ofte Jesus sa til folk han snakket med; ” Din tro har frelst deg. “

Tro er et valg, du bestemmer deg for å ha tillit, selv i perioder med tvil. Du velger å tro hver eneste dag, til og med en hardcore ateist gjør det. For å understreke min påstand, la meg ta et enkelt eksempel for når du går ombord bussen/toget/flyet.

Har du noen gang gått opp til bussjåføren/togføreren/flykaptein, og sagt ting som; ” Få lukte på pusten din, har du drukket alkohol? Vis meg sertfikatet ditt! ” , eller forlanget inspeksjon av kjøretøyet, og testing av setet ditt før du går inn og setter deg ned? Du går rett inn og deiser ned i setet i full tro om at det er i orden, at kjøretøyet er i strålende tilstand for reisen, og at han/hun som kjører er godt kvalifisert for jobben.

Dette er tro.

Så ha da også tro på Guds ord, hans kjærlighet og tilgivelse – disse er som en rød tråd gjennom alle Bibelens bøker.
Gud har skapt deg for en hensikt, så ikke bli igjen i fortiden. Gud ønsker å ha deg tilstede i din nåtid og fremtid, her på jorden, for det du er skapt til å oppfylle for Han, og for det kjærlige fellesskapet en Far ønsker å ha med sitt barn.


( 4 ) INFERIØR

All synd i denne verden har sine røtter i at mennesket ikke vet hvem de er, og hele livet på jorden blir for mange et eneste langt distraherende søk etter nettopp dette. Og derfor, når man leser om syndefallet, skjønner man hvorfor Satan gikk til angrep på Guds ord og vår identitet; ” Sa Gud virkelig..? ” , og ” Dere kan bli som Gud..! ” (1 Mos 3:1-6).

Svært mange mennesker vet ikke hvem de er, og hva de er skapt for. (Ef 2:10) – ” Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. ”  & (Joh 1:12) – ” Og alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. “ Så dette er 2 av flere eksempler fra Bibelen der Gud prøver å fortelle oss at vi er hans barn, skapt for å gjøre gode gjerninger i Han som har skapt oss.
Vi kan med selvtillit be basert på Guds ord, vitnesbyrdet til Jesus Kristus, og veiledningen fra Den Hellige Ånd.

Så hvis vi er GUDS barn, og skapt for en hensikt – da har vi absolutt ingen grunn til å føle oss mindreverdige og ikke gode nok! Som Guds elskede barn, er vi ikke stakkerslige tiggere.


( 5 ) MOTIV

Feil motiv er utvilsomt en skikkelig stor hindring for bønnesvar.

Altfor mange kommer til Gud i bønn som om Han var en slags Take-Away-bestilling på McDonald’s.
” JEG ønsker ditt og datt, JEG vil her og der, JEG må hit og dit. ”

Bønn blir til en selvsentrisk monolog, når det faktisk er ment for å være en dialog med Gud via stillhet, meditasjon på Guds ord, og veiledning fra Den Hellige Ånd. Og hvor mange ber ofte, (eller sjeldent) – men da kun mest for seg selv, og sine egne interesser? (Jak 4:3) – ” Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. ”

Gud er ikke en Genie (magisk lampeånd fra filmen; Aladdin) med en jobb i å oppfylle alle dine egne ønsker. Enkelte bibelvers kan tas ut av kontekst, noe dessverre et par TV-pastorer gjør i sine motivasjonstaler som KUN lover fremgang, velsignelser og lykkelig resten av livet (ignorante på konsekvensene etter syndefallet, og Jesu advarsler om at kristne vil bli hardt forfulgt). Altså bare velstand i Jesu navn, og disse sier også vanligvis ting som er i duren av; ” Bidra her med 5000,- kroner til Guds rike, så velsigner Han deg med 50 000,- kroner tilbake. ” Ikke døm og avskriv Gud når du ser slikt, dette er ikke bibelsk. Ja, Gud ønsker absolutt slike velsignelser for deg i denne verden, men ting som; kjærlighet, fred, visdom, styrke, åndelig vekst etc., er velsignelser for evigheten som er langt mer viktige for Gud at du skal ha, og søke etter. (Matt 6, 31-33) – “ Deres Far i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Bibelen er full av slike vers. Så be etter de rette prinsippene, etter Guds ord, etter hans vilje. Ta f.eks. bønnen Jesus lærte sine disipler; ” Fader Vår “. Hva er i fokus i begynnelsen og slutten av denne bønnen? ” La navnet DITT holdes hellig, la riket DITT komme, la viljen DIN skje på jorden som i himmelen. “ Husk også på at Jesus lærte oss å be ” Gi oss i dag vårt DAGLIGE brød. ” … Ikke ukentlige, månedtlige eller årlige -brød. Så ta 1 dag av gangen, legg den i Herrens hånd og stol på Ham. (Matt 6:34) – “ Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

(Joh 4:24) – ” Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

Glem de verdenskjente maleriene av en skjeggete gammel mann som skal forestille Gud!

Gud er ånd, og Han kjenner ditt hjerte bedre en Bill Gates kjenner en Microsoft PC.
Så be ærlig til Gud i ånden med et åpent hjerte – etter Guds eget ord, løfter og vilje.


( 6 ) BITTERHET

Dessverre er det altfor mange av oss som bærer på bitterhet, både unødvendig og lenge. Bibelen adresserer også dette flere ganger. Et godt eksempel er (Ef. 4:31-32) – ” Slutt med all bitterhet, sinne og raserianfall. Dere skal ikke forulempe og såre hverandre med harde ord. Vær ikke ondskapsfulle. Pass på at dere er gode og kjærlige mot hverandre. Tilgi hverandre, akkurat som Gud har tilgitt dere på grunn av det Kristus har gjort for oss.

Gud vil ikke at du skal bære på bitterhet i hjertet – og Han har 2 gode grunner til det.
For det første faller bitterhet under samme kategori som ondskap (det motsatte av Gud). Søker du kjærlighetens Gud med et ærlig og åpent hjerte, ivrig etter et nært forhold til Han – da er all ondskap, inkludert bitterhet – noe man aktivt ønsker å ta avstand fra.

For det andre så vet Gud at bitterhet er som rust på ditt liv, både om det er rettet mot f.eks. et menneske eller situasjon. Uansett hvor vanskelig og urettferdig det enn måtte være – du gjør deg selv en ENORM tjeneste ved å ikke holde på bitterheten i ditt hjerte. Bitterhet tærer nemlig på din glede og ditt fokus, som alt i alt kan bidra til et mindre lykkelig liv og veldig mye uro i hjertet. Du kan ha verdens beste grunner til å være bitter – jobb med å kvitte deg med det.

Be aktivt til Gud om hjelpe deg til å gi slipp på det.

Å gi slipp på bitterhet er nemlig noe bare Gud kan hjelpe et menneske til enkelte ganger, nettopp fordi den kan være så utrolig vanskelig å gi slipp på – og med god grunn. Be og søk Gud om hjelp, ingen har godt av å gå rundt med bitterhet i hjertet gjennom livet.
(Heb 12:15) – ” Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.


( 7 ) TILGIVENHET

(Matt 6:14) – For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Dette er langt fra å være den eneste stedet i Bibelen som forteller om Guds nåde, tilgivelse og ubeskrivelige kjærlighet for oss mennesker. Jesus fortalte en veldig bra lignelse som understreker hvordan Himmelens Rike er og hvilke prinsipper vi bør strebe etter som Guds barn.

Denne lignelsen kan man lese ord for ord i Matteusevangeliet, kapittel 18 – jeg skal forklare den så godt jeg kan. Lignelsen handler om en konge som krevde inn gjelden fra alle sine tjenere, den ene tjeneren skyldte mye, veldig mye. Hans gjeld på 10.000 denarer ville ha tilsvart rundt 750.000 – 1.000 000 kroner for oss i dag! Han hadde ingenting å gi. Noe som gav kongen rett til å selge alle eiendeler til denne tjeneren samt både han selv og hans familie som slaver. Tjeneren knelte og bønnfalte kongen om nåde og mer tid. Kongen fikk medynk med denne tjeneren og slettet HELE gjelden hans. Men da denne tjeneren forlot slottet, tilgitt og fri fra denne store gjelden, møtte han på en annen tjener som skyldte han hva som var en latterlig småsum sammenlignet med hans milliongjeld til kongen. Allikevel tok tjeneren strupetak på denne andre tjeneren, truet han og krevde gjelden nedbetalt umiddelbart. Den andre tjeneren knelte og bønnfalte han om mer tid. Men denne tjerneren som nettopp hadde fått sin gigantgjeld slettet fra kongen, viste ingen nåde for den andre tjeneren og fikk han kastet i fengsel, hvor han skulle sitte helt til gjelden var nedbetalt. En gruppe tjenere av kongen var vitne til dette og ble svært rystet – da de fortalte dette til kongen, kalte kongen til seg denne tjeneren og sa; ” For en ond tjener du er! Hele den store gjelden din slettet jeg, burde ikke du da også ha vist barmhjertighet for den andre tjeneren, som attpåtil bare skyldte deg en latterlig småsum sammenlignet med deg til meg?! ” Kongen lot da fangevokterne ta denne tjeneren, som hadde planer om å mishandle han helt til gjelden var nedbetalt.

Jesus prøver her å fortelle oss at vi som Guds barn har fått vår synd (gjeld) slettet, og derfor må vi strebe oss etter å gjenspeile denne nåden og godheten til våre medmennesker – som vi selv har fått. Og i likhet med bitterhet, er det å tilgi til fordel for oss personlig. Du kan ha verdens beste grunner (noe mange har) til å holde tilbake tilgivelsen, enkelte ting kan man nesten også kalle; ” Utilgivelig. ”
– Så for all del, tilgivelse er ikke en svakhet, tvert i mot – tilgivelse er noe av det sterkeste et menneske kan gjøre. Jeg nå skal dele 1 av MANGE historier der ute, du er f.eks. bare et Google-søk unna av å forske opp etter flere slike dokumenterte vitnesbyrd. Mary Johnson sin eneste sønn ble skutt 4 ganger og drept av Oshea Israel i 1993. I mange år holdt hun på hat i sitt hjerte, så tok hun et kurs om tilgivelse i kirken. Lang historie kort, da drapsmannen til hennes sønn ble løslatt, og hun til slutt fikk møte han, sa hun; ” -Jeg vil du skal vite at jeg har tilgitt deg. ” , han sa; ” Frue, hvordan kan du det? ” -Jeg kan, fordi Den Hellige Ånd er i meg. ” De omfavnet i klem, og hun forteller sterkt om hvordan hun falt, og han måtte holde henne oppe. Fordi all utilgivenhet, hat og bitterhet fra disse årene forlot henne her. Hun priser og takker Gud for dette. I dag er Mary og Oshea naboer, de reiser rundt i hele USA og holder foredrag om kraften som ligger i TILGIVENHET.

Tilgivelse betyr IKKE at den aktuelle handlingen som ble gjort er en OK ting!

Det å tilgi enkelte ting kan være såpass vanskelig at ALL din styrke – og mer, må til for å klare det…
Gud må til for å klare det.


( 8 ) FORHOLD

(Matt 5:23-24) – ” Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! ” 

Ingen sier at dette nødvendigvis er en dans på roser, de aktuelle personene kan være så urimelige som bare det… – i hva enn det måtte gjelde..!

Det er ikke alltid vi kan forandre eller gjøre noe med enkelte mennesker – noen vil simpelthen bare IKKE gi slipp på hat, bitterhet og ondskap i sitt hjerte.
Og, når sant skal sies, ” Det er en tid for alt… “ – som det står i Forkynneren, Bibelen.
Men som kristne må vi strebe så godt vi kan etter å holde fred med folk rundt oss, og vise nestekjærlighet i henhold til Guds ord.
Spesielt vår familie, (4.bud | De Ti Bud – Hedre din far og mor), men også venner, naboer, fremmedfolk, og folk generelt.

” Vær den større mannen/damen… “
Jesus Kristus er Fredsfyrsten, Han er vår Gud – som ER kjærligheten selv!
Så vi som kristne (som betyr fra gresk; følgere av Kristus) må jobbe med oss selv til å trakte etter ALT godt,
med Guds hjelp.
Dette innebærer konfliktløsende handlinger, ” møtes på midten “, viljen til å rette opp i FORHOLD.


( 9 ) IDOLISERING (UNDER ARBEID…SKRIVING PÅGÅR)

( 10 ) GJERRIGHET (UNDER ARBEID…SKRIVING PÅGÅR)


Daniel Førlandsås
SkrivEnMelding@gmail.com

ABONNER her, så sender jeg et lite varsel 0-1 ganger i måneden hvis nye artikler er publisert!
| Gratis | Privat | Spamfritt | Raskt | Enkelt |