Bibelen vi har i dag, har hatt et ” problem “, under raderen – i over 500 år.


Tusenvis av tidlige bibelmanuskripter er funnet, så ” problemet ” har INGENTING med selve innholdet å gjøre!

” Problemet ” er faktisk … KAPITLER & VERS …


Systemet med kapitler ble oppfunnet av erkebiskop; Stephen Langton.
Dette gjorde han på 1300-tallet da han skrev en kommentarbok til Bibelen,
ettersom han hadde behov for å henvise spesifikt til ulike tekster fra Bibelen.


Systemet med vers ble tilføyd på 1600-tallet av en fransk akademiker og printer ved navn; Robert Estienne.
Og grunnen hans, var at han holdt på å skrive en konkordans til Bibelen.
Så han trengte en metode for å referere til avsnitt, ofte 1-2 setninger av gangen.


Dette systemet med både kapitler og vers, ble ikke lenge etter en standard for alle bibler – slik vi kjenner til nå i dag.
– Vanskelig og nå forestille en Bibel uten kapitler og vers, ettersom dette gir oss strukturen vi så enkelt kan håndtere.


Selvfølgelig har dette systemet et par gode fordeler også – så det skal jo ikke altså svartlegges helt!


MEN…

Resultatet er at Bibelen nå er en referansebok istedenfor hva den egentlig er;
” en sammenhengende historie med ulike litterære sjangere – fra bok til bok. “


Et slikt system med kapitler og vers, som dagens Bibel har, kan faktisk føre til en ganske så alvorlig lesefeil.
Mange av oss er ikke klar over denne ” fellen ” ettersom vår Bibel har nå hatt dette systemet i over 500 år.
Folk flest kjenner ikke til hvordan dens ulike bøker opprinnelig er skrevet og satt sammen
– derfor kreves noe ekstra innsats fra lesere for å ikke falle ut av kontekst mens de leser.


Dette er noe vi dessverre ser så altfor mange gjør i vår moderne tid…


Det finnes en håndfull med (TV) -evangelister der ut som har svartnet veldig det å kalle seg ” Kristen “.
Disse er eksperter på å ta Bibelen fullstendig ut av kontekst med 1-2 setninger her, og 1-2 setninger der.
Velkjente for å tale nesten bare motivasjon, velstand og materialistisk vekst i Jesu navn,
dette er velsignelser dem lover vil bli oppfylt – hvis man bare først fyller godt nok opp deres kollektbøsser.


Og hva med sosiale medier? Hvor mange ganger har du sett Facebook, Twitter, Instagram etc., full av bibelvers som f.eks. (Fil 4:13) – “ Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk. ” ..?


Mange folk håndplukker bare ut bibelvers hvor dem vil, og enten dem er klar over det eller ikke;
ofte ender opp med å skape sin egen gud og bibel som dem selv føler seg fullstendig komfortabel med.
En gud og bibel som alltid aksepterer og godtar deres egne lyster, handlinger, og livsstil
– alltid på samme side som dem.


En roman eller biografi man leser i dag, er sammensatt på en slik måte at når et kapittel er over,
passer det med en pausestopp. Forfatteren har ordnet det slik der og da. Ikke av noen andre, 500 år senere.


Den tiltenkte tankeprosessen bak teksten / den røde tråden/ det store bildet, ja hele sammenhengen blir lett å gå glipp av hvis man ikke er OBS på det “uoriginale systemet” med den type kapitler og vers som Bibelen nå har hatt i over 500 år.
At tekstene har kapitler, er ikke problemet – det er selve systemet med feil oppdeling av kapitler som er problemet.
+ at versene fort blir tatt ut av kontekst og omgjort til en ” minibibel ” for å rettferdiggjøre noe i Jesu navn…
Dagens Bibel mangler den naturlige strukturen og en enhetlig kapittelbasert ordning, slik den var ment for å leses.


2 eksempler fra InstituteForBibleReading.org her helt til slutt:


Evangeliet etter Matteus ble IKKE opprinnelig skrevet med 28 kapitler…
Det er egentlig delt opp i 5 opprinnelige deler, noe Matteus ble ledet til å gjøre for å adressere jødene.
Jødenes Tora refereres til de 5 første bøkene i Det Gamle Testamentet med Israels historie og loven gitt gjennom Moses.
Symbolismen som vises gjennom Matteus her, er at Jesus ER den NYE Tora! (Den nye loven og pakten).
(Joh 1:17) – ” For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. “
(Apg 13, 38 & 39) – ” Derfor skal dere vite, brødre, at ved Jesus forkynnes syndenes forlatelse for dere.
Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. “


Apostlenes Gjerninger har også 28 kapitler, akkurat som Evangeliet etter Matteus.
Men det var opprinnelig delt inn i 6 deler – og i likhet med mye i Bibelen, hadde også dette en symbolsk hensikt.
Tallet 6 i Bibelen, representerer gang på gang i Bibelen; Ufullkommenhet.
Gjennom historien i Bibelen, strebes ting mot tallet 7, et tall som representerer; Fullkommenhet.
Du vil kunne se selv hvor de opprinnelige delene (@kapitlene) i Apostlenes Gjerninger slutter.
Sjekk etter setninger som går noenlunde som; ” … og Guds ord fortsatte å ha fremgang. ”

– Så de 6 opprinnelige delene er ment for å sende en symbolsk melding til leserne og følgerne;
” Den siste og syvende delen er deg. Vær del 7, fortsett Apostlenes Gjerninger. Spre de gode nyhetene om Jesus Kristus. “

Daniel Førlandsås
JaHalloDaniel@gmail.com

ABONNER her, så sender jeg et lite varsel 0-1 ganger i måneden hvis nye artikler er publisert!
| Gratis | Privat | Spamfritt | Raskt | Enkelt |


LES OGSÅ:

🗣 “ALLE KRIGER SKYLDES RELIGION!”


KILDER:

Bibelen , IFBR – Institute For Bible Reading